سرزمین چاپ و تبلیغات گوماتو

هودی

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

تیشرت سفید استین کوتاه

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

پیراهن سفید استین بلند

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

تیشرت های نخی ( مشکی یا سفید) با چاپ مستقیم

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

تیشرت های نخی ( مشکی یا سفید) با چاپ لایه چسب

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

بادی نوزادی آستین کوتاه

بادی نوزادی آستین بلند

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

تاپ زنانه - فری سایز

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

پیش بند

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)


نرمال : 3 روز کاری


فوری : 1 روز کاری (10% افزایش قیمت)

مگنت

کوبلن

بوم نقاشی

ماگ

ماگ فانتزی

بارکد

قالیچه

تیشرت

لوازم التحریر

پازل

پیکسل

عکس

شاسی

تابلو عشق

ساعت

پرچم

تقویم

کوسن

آویز

جاسیگاری

بشقاب

ساک دستی

آلبوم

لوح تقدیر

متفرقه